След дълъг период на изоставане от глобалните фондови пазари, през 2023 г. интересът към акциите в Централна Европа рязко се повиши. Рисковете, свързани с войната в Украйна, с високата инфлация и с икономическото забавяне, които доведоха до сериозни спадове на борсите през 2022 г., постепенно започнаха да стихват, а перспективите […]
Доволни ли сте от ежемесечната такса, която яде разплащателната Ви сметка? А, че „диша прахта“ на лихвите зад граница? Заслужавате хем повече, хем вероятно по-сигурно. Interactive Brokers сметка чрез Карол: плаща 4.83% годишна лихва върху суми над $10 хил. за сметки над $100 хил. По-скромните се олихвяват пропорционално. Научете тук. […]
В началото на 2024 г. анализаторският екип на Карол Капитал Мениджмънт направи преглед на тенденциите на капиталовите пазари и основните класове активи и в резултат идентифицира три ключови инвестиционни идеи за реализиране на доходност, подходящи за различните типове инвеститори: Корпоративни облигаци с годишна доходност от близо 5% Акции в региона […]
Колко трябва да спестим, за да се пенсионираме комфортно? Американците обичат да питат „Какво е вашето число?“ – обикновено под това се разбира „каква сума целите да натрупате, за да се пенсионирате преждевременно“. Много хора си мечтаят за ранно пенсиониране, запазвайки стандарта си на живот, но за всеки числото е […]
В света на инвестирането често се водят спорове по редица теми, но един от най-често срещаните, на която няма как да не попаднете, е свързан с подхода при инвестиране на портфейла – дилемата дали управлението да бъде активно или пасивно. Активното управление цели по-доброто представяне спрямо конкретен бенчмарк, а пасивното […]
Спестовната програма на Карол Капитал „Ценни служители“ дава възможност на работодателите да покажат загриженост и да изградят лоялност у служителите Темата за липсата на достатъчно и най-вече високо квалифицирана работна ръка не е нова, това е едно от предизвикателствата пред съвременните компании. Множество анализатори, HR експерти и маркетолози изследват проблема […]
Разделението богат – беден е една от най-старите разделителни линии в света. Но докато в миналото това разделение е било обусловено по-скоро по наследствена линия, в днешно време далеч не е така. Всеки ден слушаме историите на млади и не толкова млади хора, тръгнали от нулата и стигнали до този […]
Панайот Пощов, ръководител на отдел „Международни пазари“ в инвестиционен посредник „Карол“, говори за разум и пари „Карол“ празнува 30-а годишнина. Това са много години и много доверие. Как го градите? Редим пъзел за над 100 млрд. лв. – толкова са в депозити, жертва на инфлация. Щит са инвестициите, но кои […]
Удачен инструмент за свободните парични наличности по разплащателни сметки – фонд на Schroders, Schroder International Selection Fund EURO Liquidity EUR, който инвестира в срочни депозити, депозитни сертификати и други (под 12м.) инструменти на паричния пазар, което го прави алтернатива на депозита и отразява новите по-високи нива на лихви в Европа. […]
Една от предпочитаните инвестиции на българите от много години насам е покупката на имот. Причините за това са няколко: от една страна тенденцията на значителното повишение на цените на имотите след Глобалната финансова криза през 2008г, а от друга – схващането, че инвестицията в имот е нискорискова. Голяма роля за […]