В света на инвестирането често се водят спорове по редица теми, но един от най-често срещаните, на която няма как да не попаднете, е свързан с подхода при инвестиране на портфейла – дилемата дали управлението да бъде активно или пасивно. Активното управление цели по-доброто представяне спрямо конкретен бенчмарк, а пасивното следва структурата на определен индекс, за да постигне подобни на неговите резултати.

Финансовите експерти имат различно виждане кой от двата подхода е по-подходящ за постигане на добра доходност, тъй като и двете имат своите преимущества и недостатъци. Голяма част от изследванията в дългосрочен план показват, че пасивното управление на активи се представя по-добре на усреднена база от активното управление. Тези изследвания обаче покриват периоди от няколко дестилетия и обикновено са валидни за високо ликвидните развити пазари. Накратко, това означава, че данните не отчитат периодите на несигурност и волатилност на пазарите, както и на сътресения в икономиката. Максимата, че ако държите една инвестиция в акции за период от 30 или 40 години, тя финално ще ви донесе доходност, въпреки периодите на спад и кризи, е вярна. Не толкова голяма част от инвеститорите обаче имат подобен дългосрочен хоризонт на инвестициите си или поне не за целият портфейл. В повечето случаи целите, които си поставят инвеститорите са сравнително по-краткосрочни (5-15 години) с цел например да осигурят добро образование за децата си или да генерират достатъчно средства, за да стартират бизнес или осъществят своя голяма мечта. По-краткият период носи своите рискове, които могат да се минимизират най-вече чрез активно управление на инвестиционния портфейл (като активно управлявани взаимни фондове и доверително управление).

Активното управление на финансови активи има 3 основни предимства:

  1. По-добри резултати по време на волатилност на пазарите и икономическа криза
  2. По-гъвкаво управление на риска за инвестиционния портфейл
  3. Цялостно съобразяване с личния инвеститорски профил

Активно управление в несигурна среда

През изминалата година бяхме свидетели на рекордни нива на инфлацията, придружена с шоково покачване на лихвените проценти. Глобалните фондови борси се намират в „мечи“ пазар, а развития свят очаква рецесия. Точно в такива периоди активното управление на финансите е за предпочитане пред пасивното и исторически постига по-добри резултати. Портфолио мениджърите, ангажирани с активно инвестиране, анализират пазарните тенденции, промените в икономиката, корпоративните финансови резултати, промените в геополитическия пейзаж и всякакви други фактори, които могат да засегнат конкретни компании. На база на тези данни и анализи се вземат инвестиционни решения замомента на покупката или продажбата на акции и други финансови активи. Освен това, активното управление включва по-често преалокиране на финансовите инструменти с цел да се постигне по-висока доходност, като се търсят най-подходящите активи, сектори, и географски региони за инвестиции.

Нека да разгледаме графика, която показва нагледно различните етапи в инвестиционната стратегия:

 

 

Виждаме историческото доказателство, че в несигурни пазари активното управление на инвестициите носи по-добра доходност. Редно е да отчетем периодите, в които пасивната стратегия, наречена buy&hold, се справя по-добре. Това обикновено са годините, в които пазарите се намират в бичи цикъл (период на повишение на борсовите индекси). Инвеститорите, които са закупили акции в началото на миналото десетилетие след края на Световната финансова криза се радват на сериозно поскъпване на техните активи, благодарение на политиката за количествени облекчения на централните банки и нулевите лихви. Най-доброто представяне на buy&hold стратегията в исторически план е между 1982 и 2000 година. Ако спазим историческия тайминг след поредния силен близо 10-годишен период за пасиваната стратегия, вече идва моментът, в който е добре инвеститорите да обмислят преминаване към по-активно управление на активите си.

Не случайно според последното проучване на инвеститорските нагласи на Schroders все повече инвеститори признават предимствата на активното инвестиране и са все по-склонни да търсят експертно мнение, за да преоценят финансовите си планове. Global Investor Study на Schroders се провежда всяка година сред близо 24 000 инвеститора от 33 страни по света и се базира на техните усещания и решения за пазарната среда.Противниците на активното инвестиране изтъкват факта, че то изисква поемането на по-голям риск и много добро познаване на инвестиционния процес и среда. Реално погледнато инвестициите в несигурна и волатилна среда винаги носят риск, така че в настоящия момент активното инвестиране до някаква степен може да се разглежда по-скоро като буфер срещу този риск. А инвеститорите, които не се чувстват достатъчно сигурни в познанията си или не могат да отделят необходимото време за проучвания на пазарите и тенденциите, е добре да се доверят на професионално управление на парите си под формата на доверително управлениеили да инвестират в активно управлявани взаимни фондове. Те следват същата стратегия, но имат вече изграден портфейл, който отразява инвеститорския профил на клиента.

Минимизиране на риска за инвестициите

Когато един портфейл се управлява активно и от професионални финансови експерти, те имат възможността да излязат от определени позиции или сектори, когато рисковете за тях станат твърде големи. Както и да увеличават или намаляват теглото в портфейла на определени активи спрямо очакванията за доходност от тях. Активното инвестиране може да използва и редица други способи за застраховане срещу загуби като хеджиране с деривативни инструменти или къси позиции. Портфейлът на инвеститора е инвестиран в разнообразни активи, региони, държави, сектори и е конструиран чрез различни ликвидни инструменти като взаимни фондове, ЕТФ-и, акции, облигации, суровини и др. Активната стратегия на инвестиране „спасява“ всеки инвеститор от емоциите на страх и паника при резки движения на пазарите. Известно е, че пазарите се ръководят по правила обратни на човешката логика и емоции и много често нормалните човешки реакции са в основата на взимането на грешни решения за инвестициите. Пасивното управление разчита на buy-and-hold изцяло стратегия, която по време на сътресения на пазарите (и двуцифрени минуси в резултатите) може да окаже голям психически натиск върху индивидуалните инвеститори дали ще устоят на изкушението да „спасят“ парите си.

Съобразяване с личния инвеститорски профил

Всички финансови консултанти препоръчват на инвеститорите преди да пристъпят към инвестиционно решение да определят личния си инвеститорски профил, който обикновено включва задължително определяне на склонност към риск, конкретна инвестиционна цел и период за инвестиране на средствата. Активното управление на портфейл или активно управляваните фондове могат да предоставят най-добро покритие между вашия личен инвеститорски профил и разпределението на инвестициите. Често при конструиране на индивидуален портфейл или т.нар. доверително управление, професионалните портфолио мениджъри могат да предложат дори данъчно оптимизиране на инвестициите, т.е. да извършват сделки, съобразени с данъчните аспекти на клиентите.

Ако сте се насочили къмопределени сектори или класове активи, активното управление може да ви даде инвестиционно решение, което ще се адаптира спрямо променящата се обстановка, без да се налага вие да следите постоянно новините и да жонглирате между възможности и нива на риск, които поемате. Също така новолистнатите компании или иновативни индустрии, често все още не са част от пазарните индекси, което може да ви попречи на добавянето на ключови за резултатите на инвестиционния портфейл позиции. Вложенията в облигации също е добре да бъдат чрез активно управляван взаимен фонд, който има възможност да определя пропорциите в различните държави, сектори и емитенти, като по този начин едновременно може да донесе по-висока доходност и да намали риска.

В Карол Капитал Мениджмънт, сме разделили активното управление на активи в две основни направления, за да можете да изберете най-подходящите начин за инвестиране спрямо Вашия профил, потребности и възможности. За суми под 50 000 лв., бихме препоръчали да се насочите към нашите Готови Инвестиционни Портфейли, а за суми над 50 000 лв. – Доверително управление на Карол Капитал. Напълно безплатно можете да попълните Анкетата за определяне на инвеститорски профил или да се свържете с нас за Безплатна консултация.

 

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти. Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте желали да инвестирате.