Земеделското застраховане е специален вид земеделска застраховка, която е създадена, за да предпази земеделието от големи загуби при реализирането на рисковете, свързани с производството на селскостопанска продукция – отглеждане на растения или животни, прибиране на реколтата. Основното предимство на селскостопанската застраховка, както и на всяка застраховка, е, че чрез закупуване […]