В началото на 2024 г. анализаторският екип на Карол Капитал Мениджмънт направи преглед на тенденциите на капиталовите пазари и основните класове активи и в резултат идентифицира три ключови инвестиционни идеи за реализиране на доходност, подходящи за различните типове инвеститори: Корпоративни облигаци с годишна доходност от близо 5% Акции в региона […]