За инициативата

“Финансов пътеводител” е съвместна инициатива между Финансова група Карол и Българската стопанска камара.

Целта на инициативата е да бъде в подкрепа на бизнес лидерите, предприемачите и амбициозните по пътя към по-добро финансово благосъстояние както в личен, така и в бизнес аспект.

От разумни инвестиционни стратегии и тактики за смекчаване на риска до стратегическо плануване бъдещето на компаниите, нашата обща мисия е да култивираме финансова устойчивост и да създадем култура на информирано вземане на решения. Основното ни желание е да предадем своя дългогодишен опит и ноу-хау към настоящото и бъдещото поколение предприемачи.

Екип