Животозастраховането е добре познат финансов продукт в световен мащаб. Според проучване на Life Insurance Marketing and Research Association в САЩ и цитирано от изданието BankRate, 54% от гражданите на САЩ са имали застраховка живот през 2022 г. Известно е, че тези застраховки носят много предимства под формата на финансова защита в случай на непредвидено събитие, но въпреки това решението за сключване на застраховка живот често се отлага поради причини, повече или по-малко свързани с реалността на пазара.

„Застраховката живот е скъпа“

Много хора надценяват цената на животозастрахователната полица. В действителност обаче животозастраховането може да бъде гъвкав, модулен и достъпен продукт. Цената може да се определи според нуждите и рисковете, за които желаете финансовата защита, предлагана от животозастраховането. По-конкретно, в случай на застраховка живот като „Индивидуално моделирана“ , цената зависи от нивото на защита и инвестицията, която искате. Тя може да бъде еквивалента на чаша кафе и бутилка минерална вода сервирани в заведение, може да достигне и повече на месец и в зависимост от вашите нужди покрива рискове като:

  • смърт
  • трайна нетрудоспособност, причинена от злополука;
  • хоспитализация поради злополука/злополука и заболяване;
  • оперативни интервенции след злополука/злополука и заболяване;
  • счупвания и изгаряния от инцидента;
  • сериозни състояния.

Към защитния компонент може да се добави инвестиционен компонент, който може да Ви помогне да спестявате ефективно в дългосрочен план. Както при много други финансови продукти, можете да започнете със застрахователна полица, която отговаря на вашия бюджет и текущи нужди, а след това можете да закупите допълнително покритие – например, ако в живота ви се появят деца и искате разширена защита за семейството. 

„Твърде млад съм, за да имам нужда от застраховка живот“

Животозастраховането не е предназначено само да покрива рискове, възникващи в случай на заболяване или сериозни състояния. Те предлагат защита, за да могат да се справят финансово с неприятни събития, които могат да възникнат поради множество причини, в зависимост от избрания продукт. Те могат да осигурят финансова защита на вас и вашето семейство в случай на злополуки, които, както знаем, не отчитат възрастта и могат да се случат дори у дома.

Всъщност дори се препоръчва да сключите застраховка живот възможно най-рано, тъй като цената на полицата ще се увеличи с възрастта и риска от заболеваемост се увеличава и възможността за сключване, намалява.

„Застраховката е полезна само в критични моменти“

Наистина, в критични моменти (болест, злополука) застраховката Живот е навременна и Ви осигурява необходимия финансов ресурс, от който се нуждаете в този момент, за да се справите с непредвидената ситуация. Но то не може да бъде сключено при настъпване на събитието (болест, злополука), а трябва да бъде сключена преди момента на настъпване на събитието..

Също така не е логично и възможно да бъде сключена застрахователна полица след като събитието е настъпило. Една от целите на застраховката е да помогне да се почувствате защитени и обосновката за този продукт е, че застрахователната компания поема риска от настъпването на събитието вместо вас, като ви предоставя финансова подкрепа, когато имате нужда от нея.

„Ако имате здравословни проблеми, не можете да получите никаква застраховка“

Дискусията със застрахователен брокер може да Ви помогне да определите дали отговаряте на условията за сключване на застраховка живот или не въз основа на Вашата медицинска история и какви покрития може да имате, което се определя чрез попълване на медицински въпросник. В същото време продуктите за финансова защита се сключват дългосрочно, те са комплексни продукти и са няколко вида, така че заедно със специализиран консултант можете да определите вида защита, който да покрие възможен риск при проявлението му.

За повече информация.