Животозастраховането е добре познат финансов продукт в световен мащаб. Според проучване на Life Insurance Marketing and Research Association в САЩ и цитирано от изданието BankRate, 54% от гражданите на САЩ са имали застраховка живот през 2022 г. Известно е, че тези застраховки носят много предимства под формата на финансова защита […]