В началото на 2024 г. анализаторският екип на Карол Капитал Мениджмънт направи преглед на тенденциите на капиталовите пазари и основните класове активи и в резултат идентифицира три ключови инвестиционни идеи за реализиране на доходност, подходящи за различните типове инвеститори:

  1. Корпоративни облигаци с годишна доходност от близо 5%
  2. Акции в региона на Централна и Източна Европа
  3. Инвестиции с цел пасивен доход чрез високолихвени / високодивидентни стратегии

На база на доброто представяне на акциите от региона на Централна и Източна Европа през 2023 г., атрактивната оценка на компаниите и редица други фактори като отключване на големи инвестиционни проекти с фондове на ЕС, пропазарният подход на някои правителства, тенденциите на nearshoring и др., ние сме позитивни за представянето на фондовите пазари от региона.

От друга страна, след прекалено стръмното поскъпване през последното 3-месечие,  сме неутрални за представянето на пазара на акции в САЩ и развитите държави през 2024г. Също така, очакваме отдръпване на инвеститорите от имотния пазар, заради повишаването на лихвите по кредитите. В същото време, агресивната политика за повишаване на лихвените проценти от централните банки, на която станахме свидетели през изминалата година, доведе до много атрактивна фиксирана доходност при облигациите.

Как можете да се възползвате от идентифицираните от нас възможности и за кого са подходящи те?

Корпоративни облигации – облигация на Banca Transilvania

Banca Transilvania е най-голямата румънска банка със 17% пазарен дял от общите активи на банковия сектор в страната. Към 30.09.2023г. активите на банката възлизат на над 60 млрд. лв., което за сравнение е 2 пъти повече от най-голямата българска банка. Финансовите резултати на Banca Transilvania са изключително солидни – тя постига над 25% възвръщаемост на собствения капитал. Нивото на необслужвани кредити е ниско и представлява едва 3% от общото кредитиране. Всичко това допринася за ниския кредитен риск на институцията. През декември 2023г., банката емитира облигации за EUR 500 млн. и в момента емисията с падеж декември 2028 г. предоставя нетно (след такси) около 5% годишна доходност. Това е много добра възможност за заключване на атрактивна доходност в момента на фона на очакванията, че през настоящата година централните банки ще поемат курс към намаляване на лихвените проценти.

Вложението е подходящо за клиенти на доверително управление заради размера на минималната инвестиция от 105 000 евро и 5-годишния хоризонт на емисията.

Инвестиции в акции от региона на Централна и Източна Европа

Изминалата 2023 г. започна с високи рискове около ситуацията в Украйна и опасенията за икономическите перспективи пред региона на ЦИЕ. Тези негативни очаквания не се оправдаха и това доведе до впечатляващи ръстове на акциите от над 20%. Управляваният от Карол Капитал фонд Адванс Възможности в Нова Европа реализира +27.62% доходност, което го направи най-добре представилият се български взаимен фонд, инвестиращ в региона през изминалата година.

Позитивни сме за представянето на региона и през 2024 г., особено за полския пазар, който е най-големият в Централна Европа и се търгува на сериозен дисконт спрямо всички развиващи се страни в света. Регионът ни продължава да получава значителни притоци на преки чуждестранни инвестиции, като Унгария, Литва и Естония са начело в списъка. Полша се нарежда на 13-то място в световен мащаб по отношение на ПЧИ през 2022 г., привличайки приблизително $28 милиарда – 4,3% от БВП и почти двойно повече от средното за 2017-2021 г. Унгария също имаше рекордна година по отношение на ПЧИ, с EUR 13 милиарда евро, или 5.6% от БВП през 2023 г., създавайки 19 хиляди работни места. Регионът ще бъде облагодетелстван и от засилващите се тенденции на nearshoring, а пропазарно и проевропейски насочените правителства в Полша и Унгария, отключиха и голям ресурс за инвестиции по линия на фондовете на ЕС.

В допълнение в региона се очакват няколко интересни първични публични предлагания (IPO), първото от които е дългоочакваното IPO на международното летище в Атина (Athens International Airport) в южната ни съседка Гърция. Сделката е на път да се превърне в най-голямата в страната от 20 години насам, а пазарната капитализация се очаква да надхвърли 2,1 млрд. евро. Адванс Възможности в Нова Европа планира да участва в IPOто, давайки на своите инвеститори достъп до подобни атрактивни възможности.

Пасивен доход чрез високолихвени / високодивидентни инвестиционни стратегии

Въпреки рекордните лихви в Европа и САЩ, депозитите в България продължават да носят много ниска доходност. По последни данни на БНБ, лихвеният процент по нови депозити за домакинства е под 1%(варира взависимост договорения матуритет). В допълнение, забелязваме отдръпване на инвеститори от пазара на имоти поради високите цени и други фактори. Всичко това води до засилено търсене на инструменти, които носят атрактивен текущ доход – от лихви, дивиденти и пр. Подобна възможност дава инвестицията в някои от фондовете, управлявани от глобалните ни асет мениджмънт партньори Schroders, например:

  • Schroders Global High Yield, инвестиращ във високодоходниоблигации с 9% годишна доходност
  • Schroders Global Credit High Income, инвестиращ във високодоходниоблигации с 8% годишна доходност
  • Schroders Global Dividend Мaximiser, инвестиращ във високодивидентни акции с 7% годишна доходност

 

Повече за предлаганите инвестиционни стратегии и прогнозите ни за основните класове активи, можете да прочетете в нашия Глобален бюлетин за 2024 г.

Предупреждение за риска

Настоящото представлява маркетингово съобщение. Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще.

Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на фондовете.

Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и основния информационен документ на фонда, в който бихте желали да инвестирате, и/или се запознайте с приложимите документи за други инвестиционни услуги. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Документите са достъпни на български и английски език на интернет страницата на www.karollcapital.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офис на Управляващото дружество. Обобщение на правата на инвеститорите може да бъде намерено тук и тук.