Колко трябва да спестим, за да се пенсионираме комфортно?

Американците обичат да питат „Какво е вашето число?“ – обикновено под това се разбира „каква сума целите да натрупате, за да се пенсионирате преждевременно“. Много хора си мечтаят за ранно пенсиониране, запазвайки стандарта си на живот, но за всеки числото е различно. Мисия „ранно пенсиониране“ не е невъзможна, но има 5 важни въпроса, на които всеки трябва да си отговори. Да тръгнем отзад напред:

На каква възраст желаете да се пенсионирате?

У нас пенсионната възраст, даваща право на държавна пенсия (т.нар. първи пенсионен стълб) е около 62 год. за жените и 64 год. за мъжете, като скоро ще се изравни при 65 год. Заради нарастването на продължителността на живота, може смело да се прогнозира, че летвата в Европа ще продължи да се вдига. Всъщност малко работещи днес знаят, че преди век ситуацията е била доста по-неблагоприятна – при ниска продължителност на живота (под 50 год), е трябвало хората (преживелите) да работят много повече – до 75 години. Следва постепенно намаляване на възрастта, като най-ниската точка (около 60 години) е достигната в началото на 21 век. Сега тенденцията е обратната. Именно заради късното пенсиониране предишните поколения са имали щастието да получават сравнително по-високи пенсии, а сега в световен мащаб ситуацията се променя към по-зле.

Докато обаче повечето хора са се въоръжили с търпение, че ще работят до старини, някои си мечтаят за ранно пенсиониране – на 50-55 год.– за да се наслаждават на живота докато са здрави и жизнени, да пътуват по света и релаксират на плажа, или да прекарват повече време помагайки на близките си. Вие от тях ли сте?

С какъв доход искате да разполагате след пенсиониране?

За да поддържате стандарт на живот след пенсиониране не по-лош от сегашния, трябва да си осигурите доходи, които да покриват очакваните бъдещи разходи. Т. нар. „заместващ доход“ са парите, необходими да живеете комфортно след пенсия, изразени като процент от последната ви работна заплата. Развитите страни се стремят към нива от поне 80% от доходите, които човек е получавал в активна трудоспособна възраст. В нашия регион – Централна и Източна Европа – хората при пенсиониране получават средно 63% от размера на трудовото си възнаграждение. Най-високото ниво на заместване на дохода е в Унгария –  близо 82% от заплатата. Дори на фона на най-ниските заплати в Европа, България е на последно място по заместващ доход с нива около 40%. Целта на пенсионната реформа, започнала в началото на века, бе да се достигне именно ниво на заместващ доход от около 80% чрез:

 • 40% от държавна пенсия (първи стълб);
 • 20% от допълнителна частна пенсия (втори стълб) и
 • 20% от доброволна частна пенсия (трети стълб).

Проблемът е, че и по трите линии системата издиша – все повече хора се съмняват дали първият стълб въобще ще просъществува; вторият стълб трудно постига целите си основно заради законодателни несъвършенства; а третият стълб зависи от волята на работодателите. Статитистиката е нелицеприятна – ако в последната година от трудовия си стаж получавате 3000 лв. заплата, ще очаквате справедливата ви пенсия да е около 2400 лв. (80% от заплатата), а изхождайки от днешната реалност е твърде вероятно да се озовете с под половината от тази сума.

На Запад хората отдавна не разчитат на това държавата да им осигурява пенсия. Трябва да вземете нещата в свои ръце ако не искате да прекарате старините си в мизерия, и още повече – ако имате амбиции да се оттеглите по-рано.

Кои ще са източниците на пенсионния ви доход?

 • Заради стряскащата демографската картина, pay-as-you-go системите (държавното пенсионно осигуряване) са обречени на постоянни дефицити и в най-добрия случай – ако оцелеят – ще изплащат ниски пенсии. Ясно е, че за да постигнем целта си, трябва да намерим алтернатива. Откъде другаде могат да дойдат средства към края на трудовия ни стаж?
 • Към момента по закон работодателят е длъжен при пенсиониране да изплати накуп 6 заплати при 10 год. стаж в компанията (2 заплати ако стажът е по-малък). Държавните служители пък имат право на по-големи обезщетения – до 10 заплати при 20 г. стаж.
 • Други източници на капитал и доход биха могли да бъдат получено наследство, отдаване под наем на жилище прекалено голямо за нуждите ви, дивиденти и лихви от фирмени участия.
 • Вероятно нечии планове разчитат и на печалба от лотарията…
 • Обаче най-сигурният начин да си подсигурите достатъчно натрупан капитал, от който да черпите, когато ви трябва най-много, е да пестите и инвестирате по малко през целия си трудов живот.

Вече има редица достъпни инструменти за сформиране на инвестиционен портфейл, който в дългосрочен план да позволи изплащането на регулярен доход в бъдеще. Замисляли ли сте се за спестовен план, при който натрупаните средства се инвестират на капиталовите пазари и „работят“ за старините ви?

Най-популярните и  удобни инструменти за тази цел са взаимните фондове, чрез които парите биskат инвестирани в акции на компании, облигации, суровини и други финансови инструменти по цял свят. Голямото предимство е, че така парите се управляват от специалисти и това ви спестява нуждата да разбирате от финансов анализ и борсова търговия.

Каква натрупана сума е нужна, за да получите желания пенсионен доход?

Доходът, от който ще се издържате, след като спрете да работите активно, ще се сформира от няколко различни източника. Ако заложим оптимистично, че 1/2 от него ще дойде по линия на държавната и частна пенсии плюс някои от изброените горе източници, за останалото трябва да разчитате на вашите лични спестявания и инвестиции през годините. Затова навреме съставете план чрез който да си подсигурите нужното. Съществуват няколко подхода:

 • Финансови консултанти в масовия случай съветват, че като минимум при пенсиониране трябва дa разполагате с 8 гoдишни зaплaти (нeпocpeдcтвeнo пpeди нaпycĸaнe нa активния трудов живот). Toecт, aĸo cтe пpиĸлючили c гoдишнa зaплaтa oт примерно 36,000 лeвa, e дoбpe в инвестиционния си портфейл дa имaтe cyмaтa oт поне 288,000 лeвa.
 • Други експерти препоръчват да се пресметне колко би била годишната ви издръжка след  пенсиониране, отчитайки всички разходи перо по перо – храна, наем, консумативи, пътувания, развлечения, но и лекарства, инцидентни, помощ на децата и пр. Не забравяйте да отчетете и инфлацията. Получената годишна сума следва да умножите по 20 (колкото години очаквате да ползвате пенсията). Ако например ще харчите на година по 20 000 лв. отвъд получените от държавна пенсия и останалите източници, ще ви трябват спестени 400 000 лв.
 • През 90те год. на миналия век в САЩ се утвърждава „правилото на 4-те %“ – за да ви стигнат натрупаните пари до край (20-25 год.), трябва да се стремите да не теглите повече от 4% от натрупаната сума на година. Според този модел, ако целите месечен пенсионен доход (отвъд държавната и частна пенсия) от 2,000 лв, т.е. 24,000 лв годишно, следва да имате натрупани 600,000 лв.

Звучи ви трудно постижимо? Нека проверим.

По колко трябва да заделяте месечно за да натрупате целевата сума?

Дългосрочното спестяване често е като спазването на диета – хората са по-добри в намирането на извинения, отколкото в дисциплинираното изпълнение на плана. Но след като осъзнаете, че с малки усилия можете да постигнете големи резултати, мотивацията е налице! Да разгледаме някои добри международни практики:

 • Общото правило е да се пестят поне 15% от доходите всяка година. Това предполага, че ще спестявате за пенсия от 25 до 67 години. Отчитайки и други фактори, този подход би трябвало да ви помогне да постигнете стандарт на живот, близък до този от активните си години. Оптимистично е, че напоследък инвеститорите по света спестяват дори повече от препоръчителното ниво. Водещата асет мениджмънт компания, Schroders ежегодно провежда проучване сред 23 000 индивидуални инвеститора в 32 локации по света. Проучването им за 2020 г. установи, че в световен мащаб инвеститорите средно спестяват с цел пенсиониране 15,2% от доходите си. Причината – повече от половината (55%) твърдят, че пенсията, която ще получат от държавата няма да е достатъчна, за да живеят нормално.
 • Друго правило е, че колкото по-рано започнете да заделяте от дохода си и да инвестирате, толкова по-малки суми ще са нужни и по-лесно можете да постигнете целта си. Чудото на сложната лихва ще свърши голяма част от работата вместо вас – ще получавате доходност върху вече натрупаната доходност месец след месец, година след година. В идеалния вариант спестяването ще започне още в ранната 20 год. възраст. Това, за жалост, е доста трудно – пробвайте да обясните на току-що завършил студент, че вместо да харчи цялата си заплатата за развлечения, трябва да заделя една част за пенсия с хоризонт от 40-50 години…
 • Сега нека разгледаме конкретен пример, който ще ви помогне в планирането:

Вие сте на 25 години и сте съгласни с горното допускане, че след 40 год. ще са ви нужни натрупани 600,000 лв., за да си подсигурите месечен допълващ пенсионен доход от 3,000 лв. за достатъчно дълъг период. В момента не разполагате със спестявания, но сте силно мотивирани да започнете веднага да заделяте от месечната си заплата и да инвестирате в спестовен план. За да изчислите каква сума, ще е нужно да заделяте, използвате средна годишна възвръщаемост от 8% (историческата доходност на широкия щатски индекс S&P 500).

Резултатът ще ви изненада приятно – оказва се, че трябва да инвестирате едва 172 лв. на месец, което за 40 години може да ви донесе заветната сума от 600,000 лв., нужна за комфортно пенсиониране. Това е напълно постижимо, защото е дори под препоръчаните 15% от възнаграждението ви.

Разбира се, ако решите, че искате да се пенсионирате 10 години по-рано – когато сте на 55, ще е нужно да заделяте повече – по 403 лв. на месец. Всъщност трябва да предвидите по-висока сума за да покриете и 10 години, през които няма да получавате основната държавна пенсия, а напротив – ще трябва да се самоусигурявате до отпускането й.

Използвайте калкулаторите на страницата на Карол Капитал  – разиграйте сценариите, за да стигнете до „вашето число“

Повече за инвестирането и защо е добре за спестяванията ви, които са в кеш или на депозит в банка, да бъдат инвестирани, прочетете повече тук:

Инвестициите – лукс за богати или възможност за всеки предвидлив

В какво да инвестирам (спрямо финансовите ми цели)

Нашите финансови експерти ще Ви помогнат да намерите най-доброто инвестиционно решение спрямо целите ви с безплатна среща.

 

Риск за предупреждение

Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти .Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте желали да инвестирате.