В днешния динамичен свят дружествата все повече се обръщат към капиталовите пазари като стратегическа алтернатива за финансиране на своя корпоративен растеж. Традиционно познатото на фирмите банково финансиране често е съпроводено от по-строги критерии  за финансиране и недостатъчна гъвкавост, особено когато това касае дейността на по-млади бизнеси или такива, които нямат […]