Доволни ли сте от ежемесечната такса, която яде разплащателната Ви сметка? А, че „диша прахта“ на лихвите зад граница? Заслужавате хем повече, хем вероятно по-сигурно. Interactive Brokers сметка чрез Карол:

 • плаща 4.83% годишна лихва върху суми над $10 хил. за сметки над $100 хил. По-скромните се олихвяват пропорционално. Научете тук. Не намираме по-висока лихва от сходно надежден платец с ниска дюрация (щит срещу капиталова загуба от лихвен скок, който съсипа Silicon Valley Bank).
 • редовно лихвено плащане всеки месец.
 • без прикрити посегателства върху джоба Ви – нула такса поддръжка, обслужване, вход, престой.
 • теглите и внасяте online, когато и към която сметка желаете. Едно безплатно теглене на месец.
 • една сметка за близо 30 различни валути.

Едра лихва = висок риск? Принципно да, но тук надали. Interactive Brokers:

 • са борсово търгувани (акции IBKR) в САЩ и основателят Thomas Peterffy влага богатството си в тях. Консервативно управлявани, защото при беда, основателят би страдал финансово най-много.
 • държат $14.1 млрд. капитал, $9.7 млрд., от който отвъд регулаторно изискания
 • $3 млрд. облагаема печалба за 2023
 • без дългосрочен дълг
 • сегрегират вашите авоари далеч от своите

„Разплащателна лихва“ или фонд от облигации?

Възходяща лихва обезценя облигации с фиксирана доходност. Продадете ли преди падежа им, вероятно реализирате загуба както Silicon Valley Bank. Бидейки с плаваща лихва, кешът в Interactive Brokers сметката Ви печели от лихвен скок. Без падеж. Теглите и внасяте, когато пожелаете.

Време разделно. Оказвате се от грешната страна на нечий интерес. Конфискуват имуществото Ви тук. Ограничават Ви правата. Подсигурете бъдещето си при всеки сценарий, колкото и невероятен да Ви се струва. Историята, уви, е пълна с несправедливости.

Ако сте имали акъл и/или късмет да забогатеете, не се отпускайте самодоволно. Вашият успех понякога буди завист и Ви прави мишена. Дръжте част от парите си в ликвидни и достъпни активи в заможни, ядренo-въоръжени, но правови страни, които ценят Вас, инвеститора. „Външни пари за черни дни“ спасяват животи през Втората световна война:

 • Georges Levin, богат френски евреин, оцелява в плен на Гестапо, благодарение на швейцарския си депозит в Цюрих, чрез който се устройва в Мадрид.
 • Братята Edouard, Robert и Maurice Rothschild успяват да вземат поне £300 хил. (над £4 млн. в днешни пари) семейни бижута към Лондон, когато окупирана Франция блокира паричните преводи.
 • Bernard Zell, баща на самоизградилия се милиардер Sam Zell, влага средства в Израел преди окупацията на Полша, което спасява него и семейството му от почти сигурна смърт.
 • Чешкото семейство Lobcowitz далновидно притежава международни ценни книжа, които им позволяват живот далеч от войната, а по-късно връщане в Прага.
 • За разлика от трудността през Втората световна война, днес само с няколко клика диверсифицирате международно и изгодно с Interactive Brokers чрез Карол. Не е препоръка за сделка. Риск от загуба.

 

Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, не е препоръка или съвет за сключване на сделки от Ваша страна и не е съобразен с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. Сключването на сделки с финансови инструменти на международните финансови пазари крие висок риск – можете да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от Вас средства, както и да понесете разходи и загуби надвишаващи инвестицията Ви. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, поради което не е предмет на забрана за сключване на сделки преди разпространението и на нормативните изисквания, целящи насърчаването на независимостта на инвестиционно проучване. Материалът се базира на предишни резултати (доходност и възвръщаемост) на финансовите инструменти. Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Валутата на представените инструменти може да е различна от валутата на инвеститора и печалбата може да се намали или увеличи в резултат на колебания на валутния курс. Информацията се основава на брутни резултати и ефектът от комисионите, таксите и други разходи би намалил възвръщаемостта. Този материал е изготвен от името на „Карол“ АД – инвестиционен посредник, лицензиран от Комисията за финансов надзор, ул.“Будапеща“ № 16,София 1000, България.